Project: Nieuwbouw internaat Louisville
Klant: Sint-Lodewijk vzw
Plaats: Wetteren
Indienststelling: 2016
Projectomschrijving: Slopen van bestaande gebouwen, gefaseerde nieuwbouw en verbouwing internaat met 72 verblijven + aanleg terrein

Nieuwbouw internaat Louisville Wetteren

Het project omvat de afbraak van twee bestaande gebouwen, een nieuwbouw internaat met 72 verblijven, de verbouwing van bestaande gebouwen ifv de brandveiligheid, de aanleg van het terrein met fietsenstallingen en parkeerplaatsen, een nieuwe afvalberging en hoogspanningscabine.

Sint Lodewijk vzw is is een instituur voor gehandicapte kinderen met school en internaatfaciliteiten gelegen langs de Schelde in Kwatrecht. Om de verouderde niet optimaal functionerende infrastructuur te vervangen wordt overgegaan tot een vervangingsnieuwbouw conform alle huidige akoestische, thermische, en brandnormen.

Het internaat bevat 72 kamers en wordt in 2 fases uitgevoerd. Momenteel werd de eerste fase in gebruik genomen en is de tweede fase in uitvoering.

De nieuwbouw is toegankelijk op twee niveaus, zodat er bij wijze van spreken twee gelijkvloerse niveaus zijn die voor de evacuatie kunnen dienen. De laagste verdieping is toegankelijk via de engelse koer aan de zijde van de Schelde. De eerste verdieping is toegankelijk via de bruggen aan de andere zijde van het gebouw. Er wordt tevens reeds geanticipeerd om het door de dienst Waterwegen en zeekanalen geplande jaagpad eveneens toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers via een nieuwe hellingsbaan. Ondanks het sterk hellende terrein richting de Schelde werd alles drempeloos toegankelijk gemaakt, minstens conform het decreet toegankelijkheid of meestal nog beter in functie van de specifieke doelgroep.

Verblijven met uitzicht op de Schelde

,