Project: Nieuwbouw tehuis Den Bolster
Klant: Den Bolster vzw
Plaats: Zwalm-Beerlegem
Indienststelling: 2014
Projectomschrijving: Nieuwbouw tehuis niet-werkenden voor 32 bewoners met een verstandelijke beperking en bijkomende GES problematiek, en een electriciteitscabine.

Nieuwbouw tehuis Den Bolster Zwalm-Beerlegem

Het gebouw werd vormgeven en opgericht in materialen met een landschappelijk karakter. Ondanks het een groepswoning betreft voor 32 bewoners werd het gebouw architecturaal vertaald in diverse geledingen in een volumespel en hellende daken in kleipannen, waardoor het geheel gedifferentieerder en kleinschaliger oogt en zich hierdoor beter integreert in de omgeving.

Het project bestaat uit een gelijkvloerse en een eerste verdieping en een stookruimte onder het dak.

Het natuurlijk talud werd genivelleerd om een drempelloze circulatie van rolstoelgebruikers mogelijk te maken doorheen het gebouw. De toegankelijkheid werd in overleg met een toegankelijkheidsbureau in functie van de doelgroep gemaximaliseerd.

In overleg met de gemeente Zwalm werd een groenplan ontwikkeld, en meerdere streekeigen bomen aangeplant aan de straatzijde om bij te dragen tot een gedifferentieerd zicht vanaf de straat.

Een gemaskeerde groepswoning

,